Stap 0: Waarom?

Welkom bij de Serie: Persoonlijke Financiën!

Deze serie van artikelen helpt jou en mij om onze financiële shit op orde te krijgen. Het wordt tijd om eens controle te krijgen over ons geld. Het is namelijk dat: óns geld, dus wij zijn er de baas over. 

Helaas is die machtsverhouding in de praktijk vaak omgekeerd en bepaalt onze portemonnee waar wij onze tijd aan besteden. Deze serie probeert daarop een antwoord te vinden en die verhouding weer terug te brengen naar hoe het eigenlijk zou moeten zijn.

In navolging van Simon Sinek start ik op deze pagina with why. Maar als jij behoefte hebt aan een ander onderdeel, dan kun je via de knoppen hieronder naar een ander onderdeel springen.

Laten we eerlijk zijn. Geld is een heikel onderwerp, waar we moeilijk een andere relatie aan mee kunnen gaan dan een van haat of juist een van liefde. Er is nauwelijks échte onverschilligheid tegenover geld, net zomin als dat er is tegenover seks. Misschien is het daarom dat deze twee gegarandeerd voor zwaarbeladen en taboe-overgoten gesprekstof zorgen. 

Soms zou het fijn zijn als we dat hele onderwerp gewoon konden negeren, net zoals je ervoor kiest om geen Frans te volgen op de middelbare school omdat het toch te moeilijk is en niet genoeg oplevert. Je kunt een aangenaam leven leiden zonder de Franse taal (was gekend: een Francofiel en zelfverklaard bourgondiër…). Dat is helaas minder makkelijk als het op geld aankomt.

Aan de andere kant, willen we dat ook echt? Als je eenmaal een beetje geld hebt dan is dat toch best wel leuk. Het hebben van geld kan je leven letterlijk, maar ook vooral figuurlijk, verrijken. Met geld kan je namelijk dingen doen. 

Zonder geld kan dat natuurlijk ook, maar kun je een stuk minder dingen doen dan je zou kunnen doen mét geld. En even realistisch gezien: het kost een drastische verandering van levenswijze om af te stappen van geld en tegelijkertijd wel een tevreden en gelukkig leven te kunnen leiden. Dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is, kijk bijvoorbeeld hier maar eens, of lees het verhaal van een van deze mensen.

Wat deze mensen ertoe heeft bewogen zo’n radicale verandering te maken is denk ik een variante van de vraag die ik mijzelf ook heb gesteld: “wat is de waarde van geld?“. Wat ik daarmee bedoel is: welke rol geld speelt in het leven en welke het zou moeten hebben? Wat hebben we aan geld? Wat is de functie ervan? 

Ter illustratie van wat ik bedoel: voor sommigen is geld het waard om voor te moorden, terwijl misschien diezelfde mensen het daarna verspelen aan de roulettetafel. Ze hebben er tegelijkertijd verschrikkelijk veel voor over én gaan er heel gemakkelijk mee om. Hoe kan dat?

Een hint over de rol en intrinsieke waarde van geld is het vaak gehoorde mantra “Geld Maakt Niet Gelukkig” waarmee eigenlijk gezegd wordt dat je de waarde van geld niet moet overschatten: geluk is niet te vinden in geld, dus jaag het niet teveel na. Maar aan de andere kant moet je geld ook niet onderschatten. Geld moge dan misschien niet gelukkig maken, geen geld kan wel óngelukkig maken. 

Voor onze (breed opgevatte) generatie, zo ongeveer tussen de 21 en 35, is het echter nog iets ingewikkelder geworden. Geld is niet meer slechts iets persoonlijks geworden. Klimaatverandering, wereldwijde humanitaire problemen, oorlogen, allemaal zijn ze verbonden aan de portemonnee van jou en mij. 

Geld is dus niet alleen een ruilmiddel waar je eigen kwaliteit van leven aan gebonden is: ook het welzijn van anderen, de wereld en alles om je heen is ermee verweven. Je geld is een moreel middel geworden, en niet slechts een economisch middel; er bestaat zoiets als ‘goed’ en ‘slecht’ geld.

Hoe zoeken we daar de balans in? Hoe zorgen wij ervoor dat we zelf een leven kunnen leiden wat aangenaam genoeg is en kunnen we er tegelijk voor zorgen dat ons welzijn niet ten koste gaat van anderen?

 Maar laten we ‘besparen’ en ‘je persoonlijke financiën op orde hebben’ eens van elkaar los koppelen. Geld moet immers een dienende rol spelen, geen bepalende rol. Wíj hebben de beslissende stem als het op ons geld aan komt, ook in het geval van besparen. Het mag niet zo zijn dat de dreiging van “een-minder-leuk leven-omdat-we-minder-mogen-kopen-van-onszelf” in de weg staat van onze financiële gezondheid en financiële onafhankelijkheid.

​Als het je lukt om het aanpakken van je financiën aanpakken los te krijgen van de angst voor besparen, dan zijn de rollen omgedraaid. Dan is je eigen financiële situatie jou niet meer de baas omdat je er bang voor bent, maar dan ben jij de alfa. 

Zie jezelf als Cesar Millan en je geld als die onopgevoede, oncontroleerbare hond.

  • Save

Copy link
Powered by Social Snap